Tajná Chuť — Komix

Videoklip pro kapelu Tajná Chuť pro, který jsem vymyslel koncept,
který zahrnoval animace pro přední i zadní projekci.
Kdy přední projekční plátno je kapela celá oblečená v bílém.
Nejde o videoklip v pravém slova smyslu kdy se vybere jedna písnička
a na ní se vymyslí příběh. Šlo mi o to představit kapelu formou
záznamu živého vystoupení, které bude v netradičním prostoru postaveno
na silném audiovizuálním zážitku. A kdy se kapela stane součástí obrazu
a dohromady vznikne autentická performance z které bude následně
pořízen a setříhán záznam.

Střih — Tereza Reichová
Kamera — Ondřej Vlk & já
Záznam zvuku — Vítek Jíra
Veliké poděkování Ondřejovi Klímovi a Jiřímu Březinovi