Padá vláda něco si přej

Plakáty pro dokumentární film Apoleny Rychlíkové. Moje grafická práce pokračovala i dovnitř filmu a navrhnul jsem úvodní i závěrečné titulky.
o filmu